O presente servizo ten como obxecto a identificación e análise dos procesos operativos, estratéxicos e de apoio para pequenas e medianas empresas (PEMES), onde a finalidade é definir estratexias específicas para o deseño e a implantación de Modelos de Xestión Certificables.